Jo Bhaje Hari Ko Sada – Sung By Pandit Bhimsen Joshi

jo bhaje hari ko sada
so hi param pad pavega

deh key maala tilak aur haath
nahi kis kaam key
prem bhakti key bina nahi
naath key man bhavega

dil key darpan ko safa kar
door kar abhimaan ko
khaak ho guru key kadam ki
to prabhu mil javega

chhodd duniya key maje sab
baithkar ekant mein
dhyan dhar hari ka charan ka
phir janam nahi aavega

drida bharosa man mein kar key
jo jape hari naam ko
kehta hai brahmanand
brahmanand beech samavega

~0~

One thought on “Jo Bhaje Hari Ko Sada – Sung By Pandit Bhimsen Joshi

Share your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.